พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรผู้ทำหน้าที่ปกครองชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑

 DSC 0072

         พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรผู้ทำหน้าที่ปกครองชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑ (ออนไลน์) มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งหมด ๕๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

DSC 0077

DSC 0094

DSC 0100

DSC 0109