พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ รุ่นที่ ๔๓

 

01

          พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล รอง จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยสำหรับนายทหารต่างประเทศ รุ่นที่ ๔๓ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๖ ณ ศภษ.ยศ.ทอ. 

02

03

04

05

06