พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๐

 

01

          พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๘๐ เพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตร ให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการของหน่วยในระดับยุทธการของกองทัพอากาศที่มีคุณภาพ และคุณธรรม เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ หอสมุดกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06

07