พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๔

2021 30 11 01 1

         พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารประทวน รุ่นที่ ๙๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2021 30 11 01 3