พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๕

 

 01

          พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๕ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศให้ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร เมื่อได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

05

07