พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๘

 

news 20221005 1

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นประทวน รุ่นที่ ๙๘ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นป.ยศ.ทอ.

news 20221005 2

news 20221005 3

news 20221005 4

news 20221005 5

news 20221005 6

news 20221005 7