พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐

2564 10 07 a9

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด (ผู้เข้ารับการศึกษา เข้าร่วมพิธีผ่านแอปพลิเคชันซูม (ZOOM)

2564 10 07 a1

2564 10 07 a8

2564 10 07 a9