พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๙

 2564 06 08 01

         พลอากาศตรี กานต์ชนก หันหาบุญ  รองเจ้ากรมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ผู้เข้ารับการศึกษา เข้าร่วมพิธีผ่านแอปพลิเคชันซูม (ZOOM)) 

2564 06 08 02

2564 06 08 03