พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๘

sos 138 opening 1

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 sos 138 opening 2

 sos 138 opening 4

sos 138 opening 5

sos 138 opening 6

2564 10 07 a8