พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทอ.

 

01

          พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล รอง จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทอ. ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ  ห้องประชุมหอสมุด ทอ.(อาคารหอสมุด ชั้น ๑)

02

03

04