พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

 

 01

          นาวาอากาศเอก กิตติพงศ์  เต็มดวง รองผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีประเภทกีฬา ๖ ประเภทได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ว่ายน้ำ และชักเย่อ ทั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนจ่าอากาศมีส่วนร่วมการแข่งขันกีฬา ก่อให้เกิดการพัฒนาความสามารถ และประสบการณ์ในด้านกีฬาของนักเรียนจ่าอากาศ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนจ่าอากาศฯ

02

03

04

05

06

07

08

09

09