พิธีเปิดกำลังพลสำรองเป็นทหารอาสา รุ่นที่ ๓

2565 11 21 1

          พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกำลังพลสำรองเป็นทหารอาสา รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ รร.นป.ยศ.ทอ.

2565 11 21 2

2565 11 21 3

2565 11 21 4

2565 11 21 5

2565 11 21 6

2565 11 21 7