พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

26 08 65 01

         พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

 26 08 65 02

26 08 65 03

26 08 65 04

26 08 65 05

26 08 65 06