พิธีมอบทุนการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖

09 06 66 01

         พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ “ การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชีวิตเพราะเป็นรากฐานสำหรับช่วยให้บุคคลสามารถก้าวไปสู่ความสุข ความเจริญทั้งปวงทั้งของตนเองและส่วนรวม นอกจากนี้การศึกษายังช่วยบ่มเพราะทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพขึ้นมาได้ เป็นต้นทุนสำคัญขององค์กร จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่กุลบุตร กุลธิดา ของกำลังพลให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้” (โอวาท พลอากาศตรี ธัชชัย อัจฉริยาการุณ) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

09 06 66 02

09 06 66 03

09 06 66 04

09 06 66 05

09 06 66 06

09 06 66 07

09 06 66 08

09 06 66 09

09 06 66 10