พิธีมอบของที่ระลึก (เสื้อวิ่ง) ของโครงการรณรงค์เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพกำลังพล ทอ. (AFVR 2023 X CCC)

 

01

          พล.อ.ต.ธัชชัย  อัจฉริยการุณ  รอง จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึก (เสื้อวิ่ง) ของโครงการรณรงค์เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพกำลังพล ทอ. (AFVR 2023 X CCC) ระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (รวม ๘๗ วัน) ให้แก่กำลังพล ยศ.ทอ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมการออกกำลังกาย การมีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจให้แก่กำลังพล ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

02

03

04

05

05

06

07

08

09

10

11

12

13