พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสัญญาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

 01

         พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธานและผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนังงานราชการ รร.สธ.ทอ.ฯ ในพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนและสัญญาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ม.ค.๖๖ ณ บริเวณหน้าหอพระพุทธเสนานาถศาสดา รร.สธ.ทอ.ฯ

02

03

04

05

06

07

08

09

 

 10    11
 12    13
 14    15