พิธีเกษียณอายุราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

 20 09 65 01 2

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

20 09 65 01 1

20 09 65 01 3

20 09 65 01 6

20 09 65 01 4

20 09 65 01 7

20 09 65 01 5