พิธีไหว้ครู โรงเรียนจ่าอากาศฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 

181768

          นาวาอากาศเอก สมาน  มูลกัน ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้นักเรียนจ่าอากาศนั้นได้แสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทีต่อคณะครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนจ่าอากาศ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

181762

181761

181763

181765

181766

181767

181770