พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนา กองอนุศาสตราจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศครบรอบ ๘๕ ปี

 

 00

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนา กองอนุศาสตราจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศครบรอบ ๘๕ ปี โดยมีท่าน พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ เสนาธิการทหารอากาศ พลอากาศโท กฤษฎา สุพิชญ์ เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ พลอากาศโท ทวีศักดิ์ เผ่าวิจารณ์ ปลัดบัญชีทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนากองอนุศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06

07

09

10

 11    12
 13    14
 15    16