ทำบุญใส่บาตรตอนเช้า เพื่อเป็นสิริมงคล ตามโครงการสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

 

news 2023 12 14 1

          พลอากาศโท เสกสัณน์ ไชยมาตย์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ทำบุญใส่บาตรตอนเช้า เพื่อเป็นสิริมงคล ตามโครงการสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ณ บริเวณลานด้านหน้าอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดากองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

news 2023 12 14 2

news 2023 12 14 3

news 2023 12 14 4

news 2023 12 14 5

news 2023 12 14 6

news 2023 12 14 7