แนะแนวการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จว.ลำพูน

 

 2566 01 24 01

          พลอากาศตรี วันชัย  พึ่งเจียม เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เดินทางไปเผยแพร่แนะแนวการศึกษา ของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ รร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ และ รร.จักรคำคณาทร จว.ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

2566 01 24 02