แนะแนวการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ จว.เชียงใหม่

 2566 01 23 1

          พลอากาศตรี วันชัย  พึ่งเจียม เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เดินทางไปเผยแพร่แนะแนวการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ รร.ยุพราชวิทยาลัย และ รร.แม่ริมวิทยาคม จว.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖