มอบเสื้อที่ระลึก ในโครงการรณรงค์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

01

         พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานมอบเสื้อที่ระลึก ในโครงการรณรงค์ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพของกำลังพลกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยสะสมแคลอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่น Calories Credit Challenge:CCC ระหว่าง ๕-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คนแรก ที่ เดิน-วิ่ง สะสมครบ ๙,๐๐๐ แคลอรี่ จะได้รับเสื้อเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ลานพระรูปพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06

07

08

09