พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๔

 

01

         พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๔ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ให้ช่วยเหลือปฎิบัติในหน้าที่นายทหารสัญญบัตรเมื่อได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน

02

03

04

05

06

07

08