มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบปกสมุดบันทึกประจำวัน ทอ.ปี ๖๖

 

news 20221017 01

              พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบปกสมุดบันทึกประจำวัน ทอ.ปี ๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๕ ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.

 

 

ภาพผลงาน

news 20221017 111933