มอบของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2565 01 04 01

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (๗ มกราคม ๒๕๖๕) ให้แก่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฯ เมื่อวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.

2565 01 04 02

2565 01 04 03

2565 01 04 04

2565 01 04 05

2565 01 04 06

2565 01 04 07