กล่าวคำปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

 01

          พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กล่าวคำปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในกิจกรรมสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศป.ปส.ยศ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ลานพระบิดากองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06