กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๖

 

01

          นาวาอากาศเอก กิตติพงศ์  เต็มดวง รองผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น และทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04