กิจกรรม " ปั่นจักรยาน-เดิน-วิ่ง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ " เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙

2564 10 12 01

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมกิจกรรม " ปั่นจักรยาน-เดิน-วิ่ง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ " เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๓๐ ณ ลานหน้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2564 10 12 02

2564 10 12 04

2564 10 12 05

2564 10 12 08