กิจกรรม(ลงแขก) “ลานธรรมสามัคคี สร้างความดี เทิดไท้องค์ราชันย์”

20 07 66 01

         พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรม(ลงแขก) “ลานธรรมสามัคคี สร้างความดี เทิดไท้องค์ราชันย์” โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนจ่าอากาศ ร่วมกันปูบล็อคตัวหนอน เพื่อปรับปรุงลานธรรม พุทธสถาน ฯให้สวยงาม เป็นประโยชน์ต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศต่อไป เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ลานธรรม พุทธสถาน ยศ.ทอ.

20 07 66 03

20 07 66 04

20 07 66 05

20 07 66 06

20 07 66 02

20 07 66 09

20 07 66 08

20 07 66 10