กิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สำหรับนายทหารนักเรียนอาเซียน 

 30 08 65 01

         พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี สำหรับนายทหารนักเรียนอาเซียน (Farewell Party) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องรับรอง วทอ.ยศ.ทอ.

 30 08 65 02

30 08 65 03

30 08 65 04