กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ

 

01

          พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้สะอาด เรียบร้อย ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06

07

08

09