กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชาว ยศ.พัฒนาชุมชน ทำดีถวายพ่อ”

01

         เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ” ในวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดย พลอากาศโท เสกสัณน์  ไชยมาตย์ ดำริให้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชาว ยศ.พัฒนาชุมชน ทำดีถวายพ่อ” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พื้นที่สาธารณะรอบ ๆ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

02

03

04

05 1

05

06

07 1

07

08

08 1

09

09 1

010 1

010

011

011 1

010 2

010 3

010 4

010 5

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l