กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย เสริมสร้างให้การทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

2565 11 23 A1

          พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ ,พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุง และพัฒนาพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย เสริมสร้างให้การทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔

2565 11 23 A2

2565 11 23 A3

2565 11 23 A4

2565 11 23 A5

2565 11 23 A6

2565 11 23 A7

2565 11 23 A8

2565 11 23 A9

2565 11 23 A10