กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสมหามงคล ๙๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 2565 08 24 01 1

         พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสมหามงคล ๙๐ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย บก.ยศ.ทอ.

 2565 08 24 01 2

2565 08 24 01 3

2565 08 24 01 4

2565 08 24 01 6