การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรและประเมินผล การดำเนินการหลักสูตร รร.หลักขั้นปลาย และ รร.หลักขั้นต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 

01

          พลอากาศตรี ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรและประเมินผลการดำเนินการหลักสูตร รร.หลักขั้นปลาย และ รร.หลักขั้นต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ ชั้น ๑

02

03