การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการ และพัสดุ ของโรงเรียนจ่าอากาศฯ

 

 

         พลอากาศตรี ศรสิต  กีรติพล  เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการ และพัสดุ ของโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก สมาน  มูลกัน  ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม กองการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศฯ


07

06

05

04

03

02