การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์ ประจำปีงบประมาณ ๖๕ ครั้งที่ ๑

08 12 64 01 0 1

         พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และอนุศาสนาจารย์ บน.๔๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พ.ย.๖๔ และ บน.๔๖ เมื่อวันพุธที่ ๑ ธ.ค.๖๔ ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.

08 12 64 01 0 2

08 12 64 01 0 7

08 12 64 01 0 8

08 12 64 01 0 9