การแถลงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นฝ.ยศ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 

 01

           พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล  รอง จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานการแถลงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.นฝ.ยศ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวาจา ณ ห้องประชุม รร.นฝ.ยศ.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

02

03