การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operations for The Quality Air Force”

01

         พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Cutting Edge Air Operations for The Quality Air Force” ณ หอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

02

03

04

05