การแข่งขันกีฬา วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๖๖

    

 001

        พลอากาศตรี วรชาติ  ทองศิริ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ /๖๖ ระหว่าง ๒๒- ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระว่างวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และวิทยาลัยการทัพต่าง ๆ ณ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกอบด้วย ๔ ประเภทกีฬา ได้แก่ วอลเล่ย์บอล,  แบดมินตัน,  กอล์ฟ และฟุตบอล

002

003

004

005

006

007