การแข่งขัน Cyber Operations Contest 2021 รอบชิงชนะเลิศ

cyber64 final 41424

         พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น  เจ้ากรมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชา ยศ.ทอ.เดินทางไปให้กำลังใจทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน Cyber Operations Contest 2021 รอบชิงชนะเลิศ ณ กวบ.ยศ.ทอ.และ รร.จอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย ยศ.ทอ.มีทีมที่แข่งขันในรอบนี้ จำนวน ๓ ทีม ได้แก่ ทีม RTAF DIARY 2021 (กวบ.ฯ) , ทีม PMD (นจอ.ฯ) และทีม 8.00E+88 (นจอ.ฯ) ซึ่งผลการแข่งขันในปีนี้ ทีมของ ยศ.ทอ.ทั้ง ๓ ทีม ได้รับรางวัลชมเชย

cyber64 final 41425

phoca thumb l cyber64 final 478326