การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Crisis Management Exercise)
 
001
 
           พลอากาศตรี วรชาติ  ทองศิริ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์ ของ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๗ ระหว่างที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒ กันยายน๒๕๖๖ และเมื่อพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกในครั้งนี้ด้วย  
002

003

004

005

006

007

008

009