การจัดงานเลี้ยงขอบคุณ บำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖

 

 01

          พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงขอบคุณ บำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลสวนสนาม ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นาวาอากาศเอก สมาน  มูลกัน ผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ โรงเลี้ยงอาหารนักเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ


02

03

04

05

06

07

08