การบรรยาย “ทอดไม่ทิ้ง ยศ.ทอ.” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

 

 01

            พลอากาศตรี ธัชชัย  อัจฉริยาการุณ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประธานกรรมการสุขาภิบาลและ สิ่งแวดล้อม ยศ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าร่วมฟังบรรยาย “ทอดไม่ทิ้ง ยศ.ทอ.” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการรักษาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนำ น้ำมันที่ใช้แล้วมาขาย เป็นการส่งเสริมรายได้ ลดรายจ่าย โดยมี คุณณัฏธิดา วีรวุฒิไกร และคุณวิภาวรรณ แก้วประเสริฐ วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ จากบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

02

03

04

05

06

07

08