การบรรยาย เรื่อง “ทฤษฎี ศิลปะ และจิตวิทยาการปกครองบังคับบัญชา”

2564 11 26 01

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ พลอากาศตรี วิสุทธิ์ สมภักดี เสธกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ปทุมธานี เนื่องในโอกาสมาบรรยาย เรื่อง “ทฤษฎี ศิลปะ และจิตวิทยาการปกครองบังคับบัญชา” ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พ.ย.๖๔, ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ

2564 11 26 02

2564 11 26 03

2564 11 26 04