ชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๑ (ชนอ.๓๑) มอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

2564 05 25 B01

         เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ชุมนุม​นักเรียน​นายเรืออากาศ​รุ่นที่ ๓๑ โดย พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง/ ประธานชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๑ (ชนอ.๓๑) พร้อมด้วยคณะ มอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ/ ประธาน​ฝ่ายจัด​หารายได้ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

2564052501