พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ

 

          พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

640409 01

640409 02