บรรยาย เรื่อง "การวิเคราะห์องค์ประกอบของกำลังอำนาจแห่งชาติ" ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๖๗

 

01 

          พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล รอง จก.ยศ.ทอ. พร้อมด้วย พล.อ.ต.พฤทธิ์  ตึกสุอินทร์ ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. และ น.อ.วรพจน์  เขียวสมบูรณ์ รอง ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับ พล.อ.วิชัย ชูเชิด ผบ.สปท. เนื่องในโอกาสมาบรรยาย เรื่อง "การวิเคราะห์องค์ประกอบของกำลังอำนาจแห่งชาติ" ให้กับ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. รุ่นที่ ๖๗ เพื่อให้ นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ มีความเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบกำลังอำนาจแห่งชาติ ภูมิรัฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ทหารของประเทศไทย สามารถวิเคราะห์กำลังอำนาจแห่งชาติของประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ม.ค.๖๖ ณ ห้องบรรยาย รร.สธ.ทอ.ฯ

02

03

04

05