กิจกรรม Big Cleaning Day

2022031701

         พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ ให้สะอาดเรียบร้อยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๙๘๔ ยศ.ทอ.

2022031702

2022031703

2022031704

2022031705

2022031707